Última modificació: 23 de maig de 2018

1. -DRET D’INFORMACIÓ

Segons el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (el “Reglament Europeu” o “RGPD”) i amb la “Llei Orgànica de Protecció de Dades” en vigor, l’informem que les dades que vostè ens faciliti en els formularis que trobarà a la web i els que ens enviï a la nostra adreça de correu electrònic, seran incorporades, tal com vostè ens les cedeixi, a una base de dades anomenada Dades Socis (DS) per tal d’atendre la seva sol·licitud, donar compliment a les obligacions legals derivades d’aquesta relació, i per mantenir-lo informat de les nostres activitats per correu postal o electrònic.

Els destinataris de la informació és Marco Abella. Només cedirem seves dades quan ho mani una llei, o es faci complint contractes en vigor.

Als formularis de recollida de dades estaran marcades les dades que obligatòriament ens ha d’aportar perquè puguem tramitar la seva petició. El fet que no les aporti, pot impedir que gestionem correctament la seva petició.

En tot cas, té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació i dret a l’oblit en l’àmbit reconegut pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques.

El responsable de la Base de Dades és Marco Abella. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se a l’adreça postal, o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@marcoabella.com

Es possible que amb d’acreditar la identitat del sol·licitant, es requereixi l’aportació d’un documento identificatiu (DNI, passaport o equivalent). Pot dirigir les seves reclamacions derivades del tractament de les seves dades de caràcter personal a la “Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es)”.

2. -CONSENTIMENT DE L’USUARI

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.

3. – SEGURETAT

Marco Abella ha adoptat les mesures de seguretat requerides, de conformitat amb l’establert a l’article 32 del RGPD. En aquest sentit ,Marco Abella, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i la finalitat del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques, té establert les mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir el nivell de seguretat adequat al risc existent.

En tot cas, Marco Abella té implementats els mecanismes suficients per a:

  1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
  2. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, la eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades para garantir la seguretat del tractament.
  4. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas.

4. -ÚS ADRECES IP I COOKIES I RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES.

Marco Abella l’informa que la navegació d’un usuari per aquesta web deixa com a rastre l’adreça IP que li ha estat assignada pel seu proveïdor d’accés a internet.

Només s’utilitza aquesta adreça per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés al Portal.

Per a la utilització d’aquesta web, és possible que es facin servir cookies. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari.

Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per evitar la seva instal·lació al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

5. – ENLLAÇOS

Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.

Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. Marco ABella no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.